SHOGUN Jujitsu Sweden


SHOGUN SVERIGE

Shogun Sverige är en jujitsuorganisation med uppgift att organisera och stödja Shogunklubbarna.

Det är Benny Dahlqvist, Niclas Frisell och Peter Höglund som leder Shogun Sverige.


Shogun- systemet är grundat och utvecklat av Benny Dahlqvist.

När Benny Dahlqvist arbetade som yrkesofficer hade han i uppdrag av Chefen Armen att utforma och utbilda i ett modernt handgemängsystem. Detta system ligger till grund för Shogun.

Vad är SHOGUN jujitsu

SHOGUN Jujitsu är ett självskydds system som är inriktat mot ett praktiskt och situationsanpassat självförsvar. Som jämförelse med Karate som mestadels omfattar slag och sparkar, vilket inte alltid är särskilt lämpligt i praktiskt självförsvar. Eller med Judon som är en ren tävlingsform och som i alla tälvlingsformer har regler som gör teknikerna alltför begränsande för att det ska bli ett effektivt självskydd både praktiskt och i lagens mening.

Grundfilosofin i Shogun Jujitsu är att du med teknisk färdighet ska kunna kompensera en eventuell underlägsenhet i fysisk styrka. Detta synsätt gör att SHOGUN Jujitsu är lämpligt för såväl unga som gamla, kvinnor som män eller funktionsnedsatta personer. Förvisso finns det en mängd olika stilar också inom jujitsun, bara i Sverige kan man utan större problem hitta ett tiotal. Skillnaden mellan stilarna kan ofta verka marginel för en nybörjare, men är nog så viktig både i tillämpning och när man efteråt ska motivera varför man använde just detta våldet för att skydda sig. Ofta väljer nybörjaren klubb, budoart och träningsstil  av praktiska själ.

En del stilar är ganska traditionella och håller hårt på de ursprungliga asiatiska formerna, vilket gör att de ibland är mera stilrena och artistiska än självförsvarsinriktade. Andra stilar är mera tävlingsinriktade, vilket också det kan medföra en del begränsningar i det praktiska självförsvaret.

SHOGUN jujitsu är med sin militära bakgrund, utan begränsningar av tävliingsregler, anpassningsbart till individen, enkelheten, flexibelt och situationsanpassat. Ett funktionellt självförsvarssystem.


Ordet Jujitsu stavas på olika sätt. Detta beror helt enkelt på att termen är japansk, och olika översättare använder olika stavning för att efterlikna det japanska uttalet med hjälp av våra västerländska skrivtecken. Innebörden i begreppet är detsamma oavsett stavningen och idag används variationer i stavningen oftast för att skilja på olika stilar. I princip är ordet jujitsu ett sammansatt ord av delarna ju som betyder "mjuk" och delen jitsu som betyder "teknik".


SHOGUN jujitsu är helt utarbetad av Benny Dahlqvist. Grunden i SHOGUN systemet är ett militärt handgemängssystem som har anpassats för civilt bruk. Vilket innebär att systemet är helt inriktat mot ett praktiskt och lagligt självförsvar med möjligheten att vid behov höja effektiviteten i teknikerna.

Shogunen var en person i det gamla japanska samhället som var chef över sin armé, han skulle kunna liknas vid vår tids militära befälhavare över ett större område därav namnet SHOGUN Jujitsu.


SHOGUN KLUBBAR

Det finns två stycken SHOGUN klubbar,

Oskarström/Lidhult och Halmstad.

Du når dem och och information om respektive klubb på deras egen och denna hemsida.


Halmstad. http://www.shogun-halmstad.se

Oskarström. Du hittar kontaktinformation under fliken kontakt.

SHOGUN Sverige har hjälpt flertalet som varit  intresserade av att lära SHOGUN jujitsu att få tillräcklig teknisk- och instruktörskompetens för att själv kunna starta egna klubbar.


Skulle du vara intresserad av att lära dig SHOGUN systemet så hör av dig till oss för att diskutera möjligheterna.

SHOGUN Sverige anordnar sitt förbundsläger i samband med årsmöte i början av februari varje år.

Då har vi instruktörsutbildning för godkännande till instruktör för kommande år.

Copyright © All Rights Reserved